StepForward

"Er komt meer bij kijken dan hopen op een wonder"

Geweldig bedankt allemaal!

Beste mensen,

Langs deze weg wil ik iedereen die op enige wijze een bijdrage heeft geleverd aan het slagen van de Benefietavond ten bate van mij en Stichting StepForward heel hartelijk bedanken. Mirjam en ik zijn ontzettend overweldigd door alle steun, belangstelling en waardering die wij van iedereen hebben gekregen. De steun van de afgelopen jaren die tot een hoogtepunt kwam op de Benefietavond van woensdag 21 januari met het Wielercafé en de Cycling Veiling.
De opbrengst van de veiling van € 50.650,- bracht het totaalbedrag voor de Stichting StepForward op € 116.160,70. Dit voelt nog steeds als een droom, die uitkomt. Want dit betekent dat ik verder initiatief kan nemen richting de door mij zo gewenste behandeling in Zwitserland.
Ik hoop dat de plannen rond de behandeling snel concreet kunnen worden. Ook dan zal het vervolg nog zeker de nodige energie en doorzettingsvermogen vergen, maar ik zal er ook nu weer alles aan doen om mijn doel – een stap voorwaarts – voor elkaar te krijgen. Ik houd jullie via de site en sociale media graag op de hoogte van de vorderingen.
Maar voor dit moment nogmaals mijn en onze grote dank voor de fantastische steun en support. Het heeft mij en ons erg goed gedaan.

Vriendelijke sportgroet,

Mirjam en Luciën de Louw