StepForward

"Er komt meer bij kijken dan hopen op een wonder"

Nieuwsbrief Oktober '14

We geven jullie graag weer een korte update van de activiteiten rondom onze Stichting StepForward!

In de afgelopen tijd zijn er volop leuke acties opgezet door vrienden en bekenden van onze stichting:

 

  1. Groep 4a van CBS het Startblok (school van onze dochters) hebben een flessenactie opgezet. Daarnaast is er nog een activiteitendag georganiseerd door de kinderen van groep 4b. Beiden erg leuke en spontane initiatieven
  2. Serious Six ( Francis, Karin, Annouska, Annemiek, Marlies en Mirjam) hebben een veiling georganiseerd bij Café de Molenaer in Ermelo. De opbrengst hiervan ging naar Spieren voor spieren en StepForward.
  3. Loom bandjes verkoop acties door verschillende kinderen

Al met al: volop support dus!

Vanuit de Stichting, het Brabants wieler café en Shimano is er nog meer steun gekomen. Er hebben meerdere meetings plaats gevonden in de laatste maanden met erg mooie resultaten en ideeën tot dusver. Zo zal er eind dit jaar / begin 2015 een veiling plaatsvinden. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de locatie, veiling items en verdere invulling.

Daarnaast hebben we ook contacten met het bedrijfsleven. Bedrijven als Aegon en RedBull hebben zich gemeld; erg leuk om te zien wat het teweeg brengt. De website en de leaflet doen hun werk!

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een definitieve datum te geven waarop de veiling zal plaats vinden, gezien het feit we rekening moeten houden met de locatie, de ruimte en de beschikbaarheid van de speciale gasten die uitgenodigd gaan worden (hierover dus later meer). We zijn hier dus nog even afhankelijk van meerdere zaken maar zodra er meer bekend is, wordt dit uiteraard kenbaar gemaakt worden via Social Media en onze website.

Tevens wordt er op de achtergrond erg hard gewerkt om de Stichting te voorzien van een ANBI status. Om aan deze status te voldoen behoor je aan veel voorwaarden te voldoen. Een ANBI status biedt belastingvoordeel voor zowel de Stichting zelf als voor de donateurs en is dus in ons aller belang.

Ook op het gebied van de website wordt er gekeken of we een soort “indicator” kunnen toevoegen die aangeeft hoever we nog verwijderd zijn van ons doel. Dit lijkt simpel maar moet natuurlijk wel zo gekoppeld zijn dat het automatisch geüpdatet wordt.

We kijken erg uit naar de ontwikkelingen van de komende maanden en brengen jullie snel weer op de hoogte. En nieuwe ideeën zijn natuurlijk altijd welkom….